Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Fertilita

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Fertilita  


Fertilita1 n. plodnost1 je skutečný efekt plodivosti (621-1), tj. počet narozených dětí danému páru. Termín infertilita2 se používá v případě, že ve sledovaném období nedojde k narození dítěte. Rozlišování termínů fertilita a fekundita je obvyklé v demografii; někdy se však používá obou ter. jako syn.

  • 1. Pojmové rozlišení ter. fertilita afekundita lze nalézt i v dalších jazycích. Č. ter. odpovídá angl. způsobu rozlišování 623, 623. V mnoha jazycích je však význam ter. fertilita a fekundita opačný. Fr. fécondité a šp. fecundidad odpovídá angl. výrazu fertility, naopak fr. fertilitě a šp. fertilidad znamená v angl. fecunditý. Něm. a rus. jazyky odpovídající ter. odlišení nemají.
  • 2. Syn. je bezdětnost, kterou se rozumí buď fyziologická neplodnost nebo záměrné rozhodnutí páru nemít děti.


More...