Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Konečná plodnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Konečná plodnost  


Při sledování plodnosti určité generace nebo sňatkové kohorty (116-2) se používá ter. kohortní plodnost1 n. generační plodnost1. Součet měr plodnosti podle věku nebo měr plodnosti podle délky trvání manželství od okamžiku, kdy sledovaná kohorta vstoupila do pole pozorování (tj. od dolní hranice reprodukčního věku, resp. od doby uzavření sňatku) až do zvoleného časového okamžiku se označuje jako kumulativní plodnost2. Pokud zvolený časový okamžik leží nad horní hranicí rodivého věku, mluvíme o konečné plodnosti4, která představuje součet generačních měr plodnosti podle věku a udává průměrný počet obvykle živě narozených dětí ženám sledované generace za neexistence úmrtnosti žen během celého reprodukčního období. Pokud bereme v úvahu i pravděpodobnost úmrtí žen mezi jednotlivými roky, mluvíme o čisté kumulativní plodnosti5 dané kohorty.

  • 4. V případě, že sledovaná generace ještě nedosáhla horní hranice reprodukčního věku, mluvíme o neukončené plodnosti n. aktuální plodnosti.


More...