Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Legitimní narození

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Legitimní narození  


Narozené děti jsou klasifikovány podle legitimity1 a obecně je toto členění závislé na rodinném stavu matky v době porodu, ev. početí. Přísně vzato se za legitimní dítě2 n. manželské dítě2 považuje takové, jehož rodiče byli manželé již v době jeho početí. V praxi se však bere v úvahu rodinný stav matky při narození dítěte, v případě rozpadu manželství (510-3) rodinný stav matky v předpokládané době otěhotnění. Porody se podle rodinného stavu matky rozlišují na legitimní narození3 a nelegitimní narození4. Obecně se za legitimní považují i děti z předmanželských koncepcí5 (tj. děti narozené do 8 měsíců po sňatku). Nelegitimní dítě6 n. dítě narozené mimo manželství6 může být legitimováno8 následným uzavřením manželství jeho rodičů. Proces legitimace9 je odlišný podle zemí a může nelegitimním dětem přiznat některá nebo všechna práva dětí legitimních, tj. dětí narozených v manželství. Podle některých právních systémů může otec uznat otcovství7 svého dítěte, aniž dojde k uzavření sňatku rodičů.

  • 6. V historické demografii je někdy používán hanlivý ter. bastard n. levoboček. V některých zemích je za nelegitimní podle zákona považováno i dítě narozené z mimomanželského vztahu vdané ženy či ženatého muže, ale ne vždy jsou tyto děti jako ne-legitimní registrovány.


More...