Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Metoda nejmenších čtverců

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Metoda nejmenších čtverců  


Někdy je potřebné nahradit řadu pozorovaných dat řadou vyrovnanou, která má pravidelnější průběh. Podstata vyrovnání1 spočívá v nalezení křivky nebo teoretických hodnot, které by nejlépe vystihovaly trend původní řady. Nejjednodušším způsobem je grafické vyrovnání2, které může být pro některé účely zcela dostačující. Při analytickém vyrovnání3 určíme předem vhodnou funkci, jejíž parametry poté hledáme např. pomocí metody nejmenších čtverců4 ; ta vychází z požadavku, aby součet čtverců odchylek empirických pozorování od teoretických hodnot ležících na zvolené funkci byl minimální. Mezi další metody patří různá mechanická vyrovnání jako např. metoda klouzavých průměrů5 nebo výpočet konečných diferencí6. Některé z výše uvedených metod mohou být použity též pro interpolaci7, tj. pro určení hodnot mezi dvěma známými veličinami, nebo pro extrapolaci8, tj. pro určení hodnot, které jsou mimo oblast vlastního pozorování,

  • 1. Výsledkem vyrovnání je vyrovnaná řada.
  • 4. Plným názvem metoda nejmenšího součtu čtverců.
  • 6. Lze použít též ter. diferenční metoda, který však může mít i jiný význam (814-1).


More...