Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Migrační přírůstek

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Migrační přírůstek  


Na celkovém přírůstku obyvatelstva (701-1) se migrace (801-3) n. migrační pohyby1 podílí tzv. čistou migrací2, což je rozdíl mezi počtem přistěhovalých3 a počtem vystěhovalých4, který je označován také jako saldo migrace2. Čistá migrace může mít kladnou nebo zápornou hodnotu. V případě, že počet přistěhovalých je vyšší než počet vystěhovalých, mluvíme o migračním přírůstku5 n. čisté imigraci5, v opačném případě o migračním úbytku6 n. čisté emigraci6. Úhrn přistěhování a vystěhování v určité územní jednotce se označuje jako objem migrace7, někdy také jako hrubá migrace8, a dělí se na hrubou emigraci a hrubou imigraci. Sledujeme-li pouze vnitřní migraci (803-1), počet vystěhování a přistěhování je shodný, není však totožný s počtem migrantů, neboť někteří z nich se mohli během sledovaného období vystěhovat resp. přistěhovat vícekrát.

  • 2. Někdy je také označována jako bilance migrace.


More...