Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Otec

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Otec  


Rodina1 musí být zřetelně odlišena od domácnosti (110-3). Vzniká ze vztahů v průběhu demografické reprodukce, zejména kdy tyto vztahy jsou založeny sociálně zákonem nebo obyčejem, jako je např. sňatek, adopce apod. Ve společnostech evropského typu vzniká základní rodinný vztah sňatkem (501-4) mezi manžely na jedné straně a rodičovstvím (114-3) na straně druhé, mezi rodiči2 - otcem3, matkou4 a jejich dětmi5, syny6 a dcerami7.

  • 1. Rodinou (etymologicky) je manželský pár s dětmi, ve statistické praxi pokládáme za rodinu i pouhý manželský pár, tzv. bezdětnou rodinu, který ještě nemá dítě nebo už nemá děti, protože se odstěhovaly nebo zemřely, ev. nikdy děti neměl a mít nebude. V demografickém pojetí se za rodinu považuje zpravidla také nesezdané soužití n. faktické manželství (503-3), tj. vztah druha a družky.
  • 2. Výrazu rodiče používáme obvykle vmn, č. Jen v odborné (např. právní) ter. a též y jiných jazycích se používá ter. rodič.


More...