Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Populacionistický

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Populacionistický  


Za populační politiku (105-2) lze považovat řadu opatření přijatých veřejnou správou s cílem působit na populační vývoj. Rozlišuje se populacionistická1 politika, která si klade za cíl zvětšit početnost populace nebo zvýšit její míru přírůstku event. omezit počínající populační pokles n. depopulaci2, a politika omezování početí3 za účelem snížení populačního růstu. Populacionistickou politiku lze označit jako pronatalítní4, jejímž cílem je zvýšit míru porodnosti (322-1). V protikladu stím je antinatalitní5 politika, která usiluje o snížení počtu narozených. Populační politika může zahrnovat také politiku přerozdělení obyvatelstva6, kterým se myslí jeho požadované nové územní rozmístění.

  • 3. Omezování početí se někdy označuje jako populační kontrola (angl.). Tato politika se také označuje jako malthusiánská. Součástí populační politiky může být také politika zahraniční migrace, tedy proimigrační nebo proemigrační.


More...