Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Změna zaměření

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Změna zaměření  


Jiný typ školské statistiky (viz 346) se zabývá vzdělávacím procesem. Dítě přichází do první třídy a normálně postupuje každý rok a po ukončení povinné školní docházky (346-4) opouští školu. Opuštění školy1 je v průběhu povinné školní docházky výjimečné, dochází k němu pouze z důvodu vážnější choroby nebo úmrtí; při přestěhování dítě pouze mění školu; k častějším odchodům však dochází na vyšších stupních škol. Kvocient odchodu2 je pravděpodobnost opuštění školy před získáním vysvědčení o jejím ukončení nebo diplomu; tento kvocient je počítán stejným způsobem jako pravděpodobnost úmrtí v tabulkách života (432-1). Jeho doplňkem je kvocient setrvání ve škole3. Takto vypočtené kvocienty umožňují sestrojení tabulek odchodu ze školy4 a také vyjádřit průměrnou délku studia5. Jestliže žák nebo student koncem školního roku neukončí úspěšně studium, může buď opakovat ročník nebo, jestliže dodatečně splnil studijní požadavky, postoupit do dalšího ročníku, ev. se změnou zaměření6 studia.

  • 7. Někdy se zjišťuje též četnost opakování daného školního ročníku.


More...