Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Ženaté a vdané osoby

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Ženaté a vdané osoby  


Rozdělujeme-li obyvatelstvo podle manželského stavu1, potom pod pojmem svobodní2 chápeme takové osoby, které nikdy nežily v manželství event. jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné (513-1). Mezi svobodnými rozlišujeme podle pohlaví svobodné muže3 a svobodné ženy4. Skupinu ženatých a vdaných osob5 tvoří všichni, kteří žijí v manželství, tj. nepatří mezi ně osoby, jejichž manželství se rozpadlo (510-3*) ovdověním (510-7*) nebo rozvodem (511-1), ale patří mezi ně osoby, které jsou fakticky nebo zákonně odloučené (512-6). Osoby žijící v manželství jsou jednak ženatí muži6, jednak vdané ženy7 . Všechny osoby, které se alespoň jednou oženily nebo vdaly bez ohledu na to, zda jejich manželství bylo ukončeno nebo ne, je možno označit jako nesvobodné8.

  • 1. Syn. je rodinný stav (211-2) n. osobní stav.
  • 2. Svobodní mohou žít v dočasném nebo trvalém celibátě, zejména v církevním smyslu.
  • 3. , 4 V historické demografii se v tomto smyslu můžeme setkat též s ter. hoch, resp. dívka (fr.).
  • 8. Nesvobodná osoba je v tomto smyslu osoba alespoň jednou vstoupivší do manželství
    (angl.).
  • 9. Syn. dalšího sňatku je opakovaný sňatek.


More...