Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Obecná míra plodnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Obecná míra plodnosti  


Podrobnější analýza procesu porodnosti je obvykle omezena na soubor osob stejného pohlaví v reprodukčním věku (620-1) a výsledný ukazatel se označuje jako míra plodnosti1. Při konstrukci měr plodnosti je ve jmenovateli obvykle uveden střední stav obyvatelstva v reprodukčním věku ve sledovaném časovém období, nebo i počet let prožitých určitou skupinou osob ve sledovaném období nebo průměrná velikost skupiny osob. Termín míra plodnosti bez bližší specifikace označuje zpravidla míru ženské plodnosti2 počítanou pro soubor žen v rodivém věku (obvykle 15-49 let), někdy je stejným způsobem počítána i míra mužské plodnosti4. Míry plodnosti obecně vyjadřují počet narozených dětí na 1000 osob stejné kategorie, tj. pohlaví, věku, rodinného stavu apod. (133-4*). Míra manželské plodnosti5 n. míra legitimní plodnosti5 je definována jako poměr v manželství narozených dětí (610-3) k počtu vdaných žen v reprodukčním věku, míra nemanželské plodnosti6 jako poměr mimo manželství narozených dětí (610-4) k počtu svobodných, ovdovělých a rozvedených žen v reprodukčním věku. Pokud nebereme v úvahu legitimitu dětí (610-1) a rodinný stav jejich rodičů, mluvíme o celkových mírách plodnosti7. Ukazatel, definovaný jako poměr počtu všech živě narozených dětí na 1000 žen v reprodukčním věku bez ohledu na jejich rodinný stav, se nazývá obecná míra plodnosti8. Pro vyjádření změn plodnosti v závislosti na věku matek se počítají míry plodnosti podle věku9, nazývané též specifické míry plodnosti9, definované jako poměr počtu živě narozených dětí ženám v určitém věku (nebo věkové skupině, obvykle pětileté) k počtu žen v daném věku.

  • 1. V praxi se rozlišení názvů míry porodnosti a míry plodnosti přísně nedodržuje a oba ter. jsou často používány jako syn. Všechny charakteristiky úrovně plodnosti se vypočítávají pouze ze souborů živě narozených dětí.
  • 5. Manželská plodnost n. legitimní plodnost se týká vdaných žen a ženatých mužů (635-1).
  • 6. Nemanželská plodnost n. mimomanželská plodnost n. nelegitimní plodnost se týká plodnosti svobodných, rozvedených a ovdovělých osob. Někdy se za ní považuje i plodnost vdané ženy, kdy otcem dítěte není manžel (po neuznání otcovství).


More...