Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Pětiletá věková skupina

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pětiletá věková skupina  


Třídění obyvatelstva podle věku se provádí buď podle jednotek věku1 nebo podle věkových skupin2, často podle pětiletých věkových skupin3 nebo podle velkých skupin věku4, např. 0-19, 20-59, 60 a více let; na rozdíl od jednotek věku se někdy třídění provádí podle roku narození5. Rozložení podle věku6 obyvatelstva spolu s rozdělením podle pohlaví je možno graficky znázornit věkovou pyramidou7.

  • 5. Syn. je ročník (116-1*).
  • 6. Rozložení podle věku je syn. věkové struktury.
  • 7. Věková pyramida je vlastně dvojitý histogram (155-8); při použití dvojitého polygonu (155-7) dostaneme strom života; ve skutečnosti jde o znázornění věkových skupin nad sebou od nejnižších k nejvyšším jako by se jednalo o stavbu, což je vyjádřeno např. přímo v něm. ter.


More...