Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Průměrný věk

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Průměrný věk  


Průměrný věk1 obyvatelstva je aritmeticky průměr (140-2) věku všech obyvatelů, věkový medián2 rozděluje obyvatelstvo podle věku na dvě stejně početné skupiny (viz 140-6). Jestliže se v obyvatelstvu zvětšuje podíl starých osob (324-8), hovoříme o stárnutí3 obyvatelstva ; při opačném procesu, kdy se zvětšuje podíl mladých osob, hovoříme o mládnutí4 obyvatelstva. Stará populace5 má vysoký podíl starých lidí, mladá populace6 má vysoký podíl dětí a mládeže. Stárnutí obyvatelstva nelze zaměňovat s metodou posouvání věkových skupin pomocí pravděpodobnosti přežití (431-4) při výpočtu demografických prognóz (viz 720), kdy dochází také k hypotetickému procesu, při kterém výchozí věková struktura vlastně stárne7.

  • 3. Aby nedošlo k omylu, je vhodnější hovořit o stárnutí obyvatelstva n. o demografickém stárnutí.
  • 4. Také zde je vhodnější hovořit o mládnutí obyvatelstva nebo o demografickém mládnutí, které je zpravidla důsledkem zvýšení úrovně porodnosti.
  • 7. V č. se v tomto smyslu na rozdíl od jiných jazyků místo ter. stárnutí používá ter. přežívání do vyššího věku.


More...