Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Reprodukční chování

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Reprodukční chování  


Fertilita (623-1) páru závisí na jeho reprodukčním chování1. Podle způsobu reprodukčního chování se páry rozlišují na plánující páry2, které regulují počet narozených dětí a intervaly mezi jejich narozením (612-1), a neplánující páry3, které svoji plodnost neplánují. Ter. plánované rodičovství má širší význam než omezování počtu dětí v rodině4, tj. snahu nepřekročit chtěný počet dětí5. Kontrola porodnosti6 n. regulace porodnosti6 není omezena pouze na plodnost manželských párů.

  • 5. Nechtěné děti n. neočekávané děti jsou ty, které se páru narodí nad rámec chtěného počtu dětí (624-5). Odlišují se od neplánovaných dětí, které se narodí v neočekávanou dobu, někdy i mimo manželství; část z nich lze považovat za chtěné.


More...