Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Společná míra reprodukce

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Společná míra reprodukce  


Při studiu demografické reprodukce se používá řada ukazatelů, které lze souhrnně označit jako míry reprodukce1. Většinou se týkají pouze ženské populace a jsou to tedy vlastně míry ženské reprodukce2. Takovou mírou je čistá míra reprodukce3, která vyjadřuje průměrný počet živě narozených dcer jedné ženě během celého reprodukčního období za předpokladu zachování aktuálních měr plodnosti a úmrtnosti podle věku daného období, které se zároveň dožijí věku matky v době svého narození. Podobně se počítá hrubá míra reprodukce4 s tím rozdílem, že se neuvažuje úmrtnost během reprodukčního období, tj. pokládá se za nulovou. Podobně mohou být konstruovány ukazatele mužské míry reprodukce5 pro mužskou část populace nebo společné míry reprodukce6 pro obě pohlaví. Výše uvedené míry jsou ukazateli průřezovými. Z longitudinálního pohledu je možno konstruovat generační míry reprodukce7, které jsou založeny na mírách plodnosti podle věku určité generace. Jestliže nejsou k disposici mhy plodnosti podle věku sledované populace, může být tento ukazatel nahrazen výpočtem indexu reprodukce8, který je poměrem podílu počtu dětí v nejmladší pětileté věkové skupině k počtu žen v reprodukčním věku dané populace, tj. indexem plodnosti (630-8) a odpovídajícího podílu (indexu) ve stacionární populaci (703-6).

  • 1. Takto definované míry reprodukce n. směnné míry vystihují ve skutečnosti reprodukci počáteční velikosti generací. Je možné je vymezit také jako reprodukci počtu jedinců v určitém věku, zejména např. na počátku reprodukčního období nebo jako reprodukci generací prožitých let od narození až do vymření. Takto je možno konstruovat míru reprodukce prožitých let (fř.).
  • 2. Syn. je míra mateřské reprodukce (angl.).
  • 3. Syn. je čistá směnná míra, která se podle demografii, kteří ji zavedli a popularizovali, také někdy označuje jako Bočkova míra n. Kuczynského míra n. Bock-Kuczynského míra.
  • 4. Syn. je hrubá směnná míra.


More...