Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Pravděpodobnost početí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pravděpodobnost početí  


Ze záznamů důležitých událostí v reprodukčním věku žen, jako jsou např. manželství, těhotenství, narození dětí, úmrtí dětí v kojeneckém věku apod. nebo retrospektivně z výběrových šetření lze sestavit rodinné listy1. V historické demografii (102-1) se za účelem rekonstrukce rodin2 používají rodinné listy, které vycházejí z dostupných záznamů evidence přirozené měny (211-3). Záznamy o průběhu těhotenství3 obsahují detailní údaje o počátku, průběhu a ukončení těhotenství včetně jeho produktu. Tyto detailní záznamy o časování rození dětí mohou být použity k různým účelům. Poskytují např. informace o přirozené plodnosti4, tj. plodnosti párů, které velikost rodiny neomezují (624-4). Mohou být použity také k odhadu pravděpodobnosti početí5 v průběhu menstruačního cyklu (622-2). Rozlišuje se přirozená schopnost otěhotnět6 za předpokladu nepoužívání antikoncepčních prostředků a v opačném případě se mluví o reziduální schopnosti otěhotnění7. Často jsou předmětem studia pouze těhotenství, ukončená porodem živého dítěte. K měření účinnosti antikoncepce během období vystavení riziku otěhotnění (613-1) se někdy používá tzv. míra koncepce9 n. míra otěhotnění9.

  • 1. Informace o historii plodn os ti n. reprodukční historii lze získat z rodinných listů.


More...