Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

12

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

12

120

Místo k ubytování tvořící celek a určené pro jednu domácnost (110-3) nazýváme bytem1; zpravidla se nachází v domě určeném k bydlení, ale v pojetí některých zemí též pod stanem, na lodi apod. Velikost bytu lze vyjádřit pomocí počtu jeho obytných místností2 nebo podle jeho celkové obytné plochy3. Zalidnenost4 bytu se vyjadřuje počtem osob, které vněm bydlí, ve vztahu k jeho velikosti. Na základě stanovených norem lze určit byty přelidněné5 a na druhé straně byty nedolidněné6. Pokud není byt (120-1) trvale ani dočasně používán, lze hovořit o bytě neobydleném7.

  • 1. Podle výše uvedeného vymezení lze za byt považovat jakékoli obydlí; bývá nejčastěji v soukromých domech a v činžovních domech. Byty mohou být v domech různě umístěny; rozeznáváme přízemí, které se v některých zemích nezapočítává do počtu poschodí, v jiných zemích se považuje za první poschodí. Z hlediska statistického zjišťování je důležité vymezit bytovou jednotku. Soukromý dům může být rodinným domem, vícerodinným domemnebo bytovým domem. Č. statistika vychází z pojetí podlaží, kdy přízemí je prvním nadzemním podlažím, ale nikoliv prvním poschodím n. patrem.
  • 2. Není všeobecně přijaté pravidlo, podle kterého se kuchyně a její plocha započítává nebo nezapočítává do velikosti bytu.
  • 5. Ve stejném smyslu lze z hlediska základních funkcí bytu hovořit o bytě přeplněném.
  • 7. Označuje se též jako byt volný, pokud se v něm dá celoročně bydlet.

121

Osoba bydlící v bytě, tj. uživatel bytu, může být z právního hlediska jeho vlastníkem1, nájemníkem2, uživatelem družstevního resp. služebního bytu nebo podnájemníkem3 (110-7, 110-8). Je-li byt obýván bez právního opodstatnění, hovoříme o neoprávněném držiteli4 bytu.

  • 1. Vlastník většího počtu bytů, činžovních domů a ev. též dalších nemovitostí se nazývá někdy majitel realit. Společně s osobou, která má k bytu právní vztah, jsou uživateli bytu i další členové domácnosti resp. podnájemníci.
  • 2. Byt je možno pronajmout prázdný nebo zařízený.
  • 5. Jestliže nájemník dále pronajímá část svého bytu, lze ho označit za hlavního nájemníka.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93